Over Stichting Elk Kind Een Bal

Over Stichting Elk Kind Een Bal

Over Stichting Elk Kind Een Bal

De bal is voor st. Elk Kind Een Bal niet alleen een sportobject, maar veel meer. Een bal brengt bij een kind een lach op het gezicht, zorgt ervoor dat kinderen met elkaar gaan spelen, brengt talentontwikkeling, geeft zelfvertrouwen, leert kinderen samen te werken, plezier te hebben en hoe om te gaan met verliezen en winnen in het leven.

Germain Henriquez & Vahid Abdi
Founders Stichting Elk Kind Een Bal

ONZE DROOM IS ELK KIND EEN BAL!

Het is inmiddels alweer bijna een jaar geleden dat onze favoriete sportheld, Johan Cruyff, overleden is. Als oud studenten van de ‘Johan Cruyff University’ (tegenwoordig Johan Cruyff Academy) en onderdeel van één van de eerste lichtingen, hebben wij de eer mogen hebben om toen al in directe aanraking te komen met de filosofie en gedachte gang Johan Cruyff. De keren dat wij hem hebben mogen ontmoeten, observeerden wij altijd zijn sterke benadrukking op het geven in het leven. Een eigenschap van hem, wat binnen de cirkels van alle goede doelen nooit onopgemerkt bleef.

Na onze studies zijn wij terecht gekomen in de financiële wereld. Binnen de financiële wereld, waar wij jarenlang vol passie in hebben gewerkt, bleek het geven in het leven toch de bovenhand te krijgen. Het was immers één van de hoofdredenen waarom wij überhaupt hadden gekozen voor de ‘Johan Cruyff University’. In 2013 kwamen wij tijdens een schoolreünie elkaar weer tegen. Tijdens de opleiding hebben wij een sterke band opgebouwd, we zaten bijna altijd op één lijn wat betreft ideeën en onze mindsets. “Het is tijd om te geven”, zeiden wij tegen elkaar. We zijn geschrokken van de maatschappij. Kinderen en jongeren leven tegenwoordig in een compleet digitale wereld. Een wereld waarbij kinderen niet meer op straat komen om met elkaar te spelen en te sporten. Het besef dat veel kinderen opgroeien zonder een belangrijke basis van sport die verbind! Dit was voor ons de trigger om hier wat mee te doen.

De woorden die wij in een belangrijk moment van ons leven van de heer Cruyff hebben geleerd, hebben uiteindelijk geleidt tot een stichting die Germain en ik samen hebben opgezet onder de naam: ‘Elk Kind Een Bal’. Met deze stichting willen wij kinderen met elkaar verbinden met, zoals het naam al doet vermoeden, het meest gebruikte sportobject ooit: een bal. Een simpel object als een bal kan al talloze positieve gevolgen en emoties teweegbrengen. Een bal geeft een lach op het gezicht, zorgt ervoor dat kinderen met elkaar gaan spelen, brengt talentontwikkeling in kaart, geeft zelfvertrouwen, en leert onder andere hoe om te gaan met winnen en verliezen in het leven.

De Bal

Stichting Elk Kind Een Bal is opgericht op 1 augustus 2016. Het huidige bestuur heeft gekeken naar het opzetten van een Goed Doel waarin kinderen centraal staan. De afgelopen jaren zijn er veel Sportfoundations opgericht door bekende (ex-)sporters over de hele wereld. Stichting Elk Kind Een Bal omarmt deze ontwikkeling! Stichting Elk Kind Een Bal ziet veel mogelijkheden om sport in te zetten en kinderen te stimuleren op het gebied van beweging. Waar andere Sportfoundations over het algemeen één sporter centraal stellen in haar activiteiten, is Stichting Elk Kind Een Bal van mening om meerdere ambassadeurs in te zetten. Dankzij meerdere ambassadeurs die uiteenlopende sporten uitoefenen, wordt een grotere groep kinderen op meerdere vlakken bereikt, gemotiveerd en geïnspireerd om hun dromen na te streven.

Belangrijk voor kinderen

Een bal is meer dan een voorwerp waarmee je kan sporten. Een bal brengt bij een kind een lach op het gezicht, zorgt ervoor dat ze met andere kinderen gaan spelen, brengt talentontwikkeling, leert ze samen te werken en plezier te hebben. Voor sommige kinderen is DE BAL een ‘vriend’ met wie ze altijd kunnen spelen.
Uit het TNO Onderzoek ‘Beweeg- en eetgedrag van kinderen, jongeren en volwassenen’ blijkt dat jongeren in Nederland te weinig bewegen. Ruim 85 procent van de tieners beweegt te weinig. De Nederlandse jeugd is er het slechts aan toe. Europese leeftijdsgenoten blijken namelijk beter te bewegen. Het algemene beeld van het beweeggedrag van kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 11 jaar is niet gunstig. In 2011 voldoet een (grote) meerderheid van de kinderen niet aan de beweegnormen en overschrijdt bijna de helft van de kinderen de norm van maximaal twee uur per dag tv kijken, of computeren.

Wij willen realiseren dat kinderen het plezier en drive van sporten terugkrijgen door het project Elk Kind Een Bal. Even weg van de computer, laptop, tab of telefoon en lekker ouderwets met elkaar gaan sporten.

Missie en Visie

De Foundation stelt zich ten doel het stimuleren van sportieve activiteiten voor én door de jeugd.

Onze missie is “Elk Kind Een Bal”

Voor Stichting Elk Kind Een Bal is de bal niet alleen een middel om mee te kunnen bewegen en sporten, maar veel meer! Een bal heeft in onze ogen ook een sociaal en maatschappelijk doel.

Een bal brengt bij kinderen een lach op hun gezicht, zorgt ervoor dat zij met andere kinderen buiten gaan spelen, leert hun samen te werken, te groeien in hun ontwikkeling en voor sommige kinderen is het een ‘vriend’ met wie zij altijd kunnen spelen. Daarom willen wij met onze Elk Kind Een Bal projecten de jeugd voorzien van kwalitatieve sportballen en stimuleren om in beweging te komen. Bij de activiteiten van stichting Elk Kind Een Bal draait het niet alleen om de sportieve prestatie, maar ook om de bijzondere ervaring.

Door middel van het organiseren van sociale (sport)activiteiten en samenwerkingen aan te gaan met het onderwijs, bedrijfsleven, overheden, sportorganisaties, topsporters en particulieren wil Stichting Elk Kind Een Bal invulling geven aan het realiseren van haar doelstelling: Elk Kind Een Bal.

Onze visie

Onze visie staat midden in de samenleving in Nederland en in het buitenland om de jeugd in beweging te brengen en met elkaar te verbinden.

Stichting Elk Kind Een Bal gelooft in de kracht van de BAL als een sociaal maatschappelijk instrument die wordt ingezet om kinderen te bereiken, verbinden, inspireren en in beweging te brengen. Stichting Elk Kind Een Bal ziet, mede op basis van wetenschappelijk onderzoek, sport en beweging als belangrijke middelen om de sociale betrokkenheid, ontwikkeling en integratie van mensen te bevorderen.

De projecten van Stichting Elk Kind Een Bal worden gedragen door topsporters en rolmodellen uit Nederland en uit het buitenland die zich richten op het inspireren en in beweging brengen van de jeugd.

Kernwaarden van Stichting Elk Kind Een Bal
Samenwerken
Plezier
Ontwikkeling
Respect
Trots

Projecten

Stichting Elk Kind Een Bal gelooft in de kracht van de bal als sociaal maatschappelijk instrument. Nationaal en internatio-naal richten wij ons op het stimuleren van de sport en het in de beweging brengen van de jeugd. De maatschappelijke relevantie is per project verschillend.