Onze projecten

De projectsegmentatie van Elk Kind Een Bal

De projecten van Elk Kind Een Bal zijn onderverdeeld in 4 verschillende categorieën (segmenten). Alles met één doel, ELK KIND EEN BAL. Ieder project zal dezelfde doelstelling kennen en toch een andere maatschappelijke impact hebben. Om onze doelstelling te kunnen verwezenlijken en tegelijk de projecten aan te laten sluiten op activiteiten van verschillende ambassadeurs en doelgroepen worden de 4 categorieën gehanteerd. De vier categorieën zijn:

Hoofdproject nationaal (projecten met een bepaalde looptijd en een vast thema)
Project Cruyff Courts (maatschappelijk partner van de Johan Cruyff Foundation)
One Ball For Every Child (Internationale projecten)
EKEB ambassadeurs projecten (ambassadeurs gerichte projecten)

Elk Kind Een Bal richt zich op alle balsporten. Kinderen hebben verschillende interesses in sport disciplines. Wij beseffen dit en willen dit vertalen naar een brede kijk op onze projecten. Gezamenlijk met onze verschillende EKEB ambassadeurs zetten wij ons in om kinderen te verbinden, te inspireren en in beweging te brengen.

Sociale impact
De sociale impact per project is verschillend. Het doneren van een ballen aan Nederlandse kinderen heeft een andere sociale impact dan het doneren van ballen aan kinderen in ontwikkelingslanden. Het behoeft geen uitleg dat de impact tijdens nationale projecten vaak toebedeeld is aan het tegengaan van overgewicht en de kinderen achter de digitale schermen weghalen en weer lekker te laten sporten (onderzoek wijst uit dat 85% van de kinderen in Nederland veel te weinig bewegen). In tegenstelling tot het doneren van ballen aan kinderen in ontwikkelingslanden. Deze kinderen biedt je perspectief, talentontwikkeling en respect. Deze kinderen voetballen vaak met zelfgemaakte plastic ballen en behoeft de essentie van sporten niet nader uitgelegd te worden.

Toch hebben juist deze verschillen een sterke overeenkomst. Het doneren van een bal helpt een kind verder. Of dit hen helpt tegen overgewicht of juist met het ontwikkelen van je sport. In alle gevallen zorgt de KRACHT van de bal als een sociaal maatschappelijk instrument dat een kind vooruit gaat en zich ontwikkeld.

One Ball For Every Child

One Ball For Every Child richt zich internationaal op het in verbinding en beweging brengen van kansarme kinderen. Daarbij brengt One Ball For Every Child alle kernwaarden van sport dicht bij kinderen in internationale ontwikkelingslanden. One Ball For Every Child richt zich op onder-steuning van het sociaal maatschappelijk aspect van sport in internationale landen.

Partner Cruyff Courts

Stichting Elk Kind Een Bal brengt de continuïteit op de Cruyff Courts door het ondersteunen van de openingen en heropeningen waarbij er door ambassadeurs ballen worden uitgedeeld aan de kinderen die meedoen met de openings- en heropening toernooien.

Hoofdproject Nationaal

Elk Kind Een Bal richt zich nationaal op één hoofdproject. Dit hoofdproject heeft vaak een looptijd. Stichting Elk Kind Een Bal kent projecten voor Nederlandse ziekenhuizen, sportverenigingen en scholen.

Elk Kind Een Bal ambassadeurs projecten

Stichting Elk Kind Een Bal organiseert samen met haar ambassadeurs specifieke projecten die samen met de ambassadeur worden opgezet. Denk hierbij aan signeersessies en projecten voor de jeugd in beweging te brengen. Ambassadeurs kunnen bijvoorbeeld ballen doneren op hun oude sportvereniging of school.